SNS instiftar pris på 200 000 kronor till forskare som når ut

SNS tar ett nytt steg i arbetet med att se till att forskning kommer till användning och instiftar ett pris för yngre forskare som är bra på att nå fram till beslutsfattare med sina resultat. Möjligheten att nominera kandidater öppnar nu.

SNS jobbar fortsatt med att på olika sätt sammanföra akademi, näringsliv, politik och offentlig förvaltning – och har gjort så sedan starten 1948. Inför 75-årsjubileet nästa år instiftas SNS-priset för att uppmärksamma yngre forskares insatser för nyttiggörande av forskning.

»Vi vill bidra till att mer forskning kommer till praktisk användning. Det är en stor förlust för samhället att mycket av den akademiska forskningen aldrig når fram till politiker, företagsledare och andra beslutsfattare«, säger Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare och medlemschef på SNS, som är ansvarig för priset.

Priset är på 200 000 kronor och delas ut vartannat år. De nominerade ska vara högst 45 år gamla under året då priset delas ut, ha doktorsexamen och vara verksamma vid universitet eller jämförbar akademisk institution.

»Vi tror att det är viktigt att lyfta fram förebilder som kan inspirera. Vårt mål med SNS-priset är att långsiktigt främja att forskare tar en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Jag ser verkligen fram emot att se vilka nomineringar som kommer in«, säger Gabriella Chirico Willstedt.

Nomineringstiden som inleds nu pågår till den 15 mars 2023 och det är öppet för alla att föreslå kandidater. En jury med representanter från näringsliv, akademi, förvaltning och media utser sedan pristagare utifrån tre kriterier:

  • Relevans. Forskningen tar sikte på en eller flera centrala samhällsfrågor och är relevant ur ett policyperspektiv.
  • Insats. Forskaren har verkat aktivt för att nå fram till och/eller samverkat med berörda aktörer.
  • Kvalitet. Forskningen är av hög vetenskaplig kvalitet.

Mer om sns-priset

SNS-priset är del av en större satsning på nyttiggörande av forskning som inleds i samband med SNS 75-årsjubileum. Satsningen finansieras med insamlade medel från SNS medlemmar och förtroenderåd. Pristagaren belönas såväl för att ha nått ut brett med sin forskning i samhällsdebatten som för att ha nått fram till beslutsfattare i olika delar av samhället. Syftet är att lyfta fram pristagaren som en förebild som inspirerar andra forskare. Målet är att bidra till ökat nyttiggörande av forskning i Sverige och att långsiktigt främja återväxten av forskare som engagerar sig i detta.

Nomineringar ska innehålla en motivering om max 4 500 tecken där det framgår på vilket sätt den nominerade har verkat för nyttiggörande av forskning. Skicka din nominering till snspriset@sns.se.

Ytterligare information om priset finns här på vår sajt.