SNS Jönköping: Kan landet lagom vara bäst?

Ons 9 oktober 2013
Tid och plats

Onsdag 9 oktober 2013, 12:00–14:00
Länsförsäkringar, Barnarpsgatan 22, Jönköping.

Kurt Lundgren
Kurt Lundgren

På två decennier har Sverige gått från att vara klassens värsting till att bli bäst. En viktig förklaring är ömsesidigt balanserande och lärande institutioner, enligt KURT LUNDGREN, författare till den nyutkomna boken Kan landet lagom vara bäst? (SNS Förlag). I boken söker han förklaringen till att Sverige ligger i topp i nästan alla internationella jämförelser: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Nu kommer Kurt Lundgren till SNS Jönköping och presenterar sin bok.

Kurt Lundgren är nationalekonom, civilingenjör och tidigare bland annat professor i IT-infrastrukturekonomi.

Anmälan

Senast måndagen den 7 oktober till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 11.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping
Claes Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Elisabeth Sandberg