SNS Jönköping: SNS Konjunkturråd 2014: Hur får vi råd med välfärden?

Ons 5 februari 2014
Tid och plats

Onsdag 5 februari 2014, 12:00–14:00
Science Park konferenscenter, Jönköping.

Annika Sundén
Annika Sundén

Välfärdens långsiktiga finansiering står inför betydande utmaningar. Hur stora är utmaningarna? Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning? Hur kan medborgarnas stigande krav på välfärden mötas utan skattehöjningar? SNS Konjunkturråd presenterar lösningar på hur välfärden kan finansieras i framtiden.

Rapporten presenteras av Annika Sundén, docent i nationalekonomi och verksam vid Pensionsmyndigheten. Annika Sundén är ordförande för SNS Konjunkturråd 2014 där också Torben M Andersen, professor i nationalekonomi, Århus universitet samt Jesper Roine, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm, ingår.

Anmälan

Senast måndagen den 3 februari till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 11.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping
Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Elisabeth Sandberg