SNS Jönköping: SNS Konjunkturråd 2019 – Dags för en ny kommunmodell?

Tis 29 januari 2019
Tid och plats

Tisdag 29 januari 2019, 12:00–13:30
Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Mångatan 10. Lokal: Månsalen (aulan)

Tisdagen den 29 januari bjuder SNS Jönköping in till ett seminarium om kommunernas framtida utmaningar tillsammans med Eva Mörk, ordförande i SNS Konjunkturråd 2019.

Kommunerna står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning och ett högt flyktingmottagande. De behöver också ta itu med fallande elevresultat och ökad sjukfrånvaro bland personal i äldreomsorgen. Dessutom har Sverige genomgått en stark urbanisering, vilket innebär att en miljon människor i dag bor i kommuner som förväntas tappa befolkning de närmaste tjugo åren.

Mot den bakgrunden har SNS Konjunkturråd 2019 granskat den svenska kommunmodellen och hur den påverkar kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. De föreslår ett antal reformer som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, säkra kvaliteten på den kommunala verksamheten i små och krympande kommuner, stärka väljarnas ansvarsutkrävande samt hitta vägar att finansiera morgondagens välfärd.

I Konjunkturrådet 2019 medverkar forskarna Eva Mörk (ordförande), professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, och Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Medverkande

Eva Mörk, ordförande i SNS Konjunkturråd 2019 och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Tid och plats

Lunch serveras från 12:00 och seminariet pågår sedan mellan 12:30 och 13:30. Plats för mötet meddelas vid ett senare tillfälle.

Anmälan

Senast fredagen fredagen den 25 januari till Jörgen Bruhn, joni10@handelsbanken.se