SNS Jönköping: Validering av nyanländas kompetens

Tor 6 oktober 2016
Tid och plats

Torsdag 6 oktober 2016, 12:00–13:30
Svenskt Näringsliv<br /> Skolgatan 4<br /> Jönköping

Torsdagen den 6 oktober hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om validering av nyanländas kompetens.

Många nyanlända invandrare har utbildning och erfarenhet inom bristyrken. Samtidigt ser vi att det tar lång tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vilka åtgärder krävs för att minska slöseriet med nyanländas kompetens?

Departementsrådet Elin Landell har haft i uppdrag från Utbildningsdepartementet att ta fram förslag som gör det möjligt för fler personer att få sin kompetens validerad genom ökad samordning och effektivare arbetssätt. Nu kommer hon till SNS Jönköping för att diskutera hur valideringssystemet kan bli mer sammanhängande och överblickbart.

Anmälan

Senast den 30 september till Jens Claesson, telefon 036-36 51 11.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping

Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson

Kommande möte

Den 20 oktober kl. 12:00-13:30 får SNS Jönköping besök av Mikael Törnwall, fd USA-korrespondent för DI och numera kommunikationskonsult på Hill & Knowlton, som diskuterar det kommande presidentvalet i USA. Inbjudan skickas ut inom kort.