Hur mycket anpassar invandrare sina värderingar till det nya hemlandet?

I vilken utsträckning anpassar invandrare sina värderingar till det nya hemlandet? Hur lång tid tar det och förändras vissa värderingar snabbare än andra?

Medverkande

Ahmed Abdirahman, grundare av och vd för stiftelsen The Global Village

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Olle Hammar, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning samt Institutet för Framtidsstudier

Anna Johansson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott(S)

Nyamko Sabuni, partiordförande Liberalerna

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.