SNS Jönköping: Världsekonomin, Sveriges ekonomi och framtida utmaningar i Jönköping och i världen

Ons 23 oktober 2013
Tid och plats

Onsdag 23 oktober 2013, 12:00–14:00
Science Park konferenscenter, Jönköping.

Hur ser det ekonomiska läget ut i Sverige och i världen? Vad kan vi vänta oss? Vilka är konsekvenserna, möjligheterna och utmaningarna? Hur ser den ekonomiska utvecklingen i Jönköpings län ut relaterat till landet i stort?

Dessa frågor kommer att behandlas av PETER STEIN på SNS Jönköpings möte. Han kommer också att redogöra för den demografiska utvecklingens betydelse både i Sverige och i Jönköping.

PETER STEIN är nationalekonom och VD för Stein Brothers AB. Peter Stein arbetar med omvärldsanalyser för svenska företag och är flitigt anlitad ekonomisk kommentator i svenska och utländska medier. Han är en av Sveriges främsta experter på nya tillväxtmarknader och arbetar med att hjälpa svenska företag som vill göra affärer i Afrika. Internationellt har Stein haft uppdrag för Internationella Handelskammaren och OECD.

Anmälan

Senast måndagen den 21 oktober till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 11.

Varmt välkommen!

SNS Jönköping

Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Elisabeth Sandberg