SNS/SHOF Finanspanel besöks av ledande expert på finanskriser, finansiella konkurser och resolution

Seminarium 2019.10.25

Efraim Benmelech beskriver trender när det gäller kreditgivning på de globala finansiella marknaderna. Han presenterar ny forskning kring förändringar i användandet av säkerheter för företagslån. Rubriken på hans anförande är: Secured Debt – the Good, the Bad and the Ugly.