SNS Kalmar: presentation av rapporten Svenska framtidsutmaningar

Mån 22 april 2013
Tid och plats

Måndag 22 april 2013, 11:30–13:15
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Lunchmöte med Jesper Strömbäck från Framtidskommissionen.

De senaste hundra åren har Sverige gått från att vara ett fattigt land till att bli ett av de rikaste och mest utvecklade länderna i världen. Historisk framgång är dock ingen garanti för framtida sådan. Regeringens Framtidskommission har i ett och ett halvt års tid arbetat med att identifiera de samhällsutmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Arbetet har resulterat i rapporten Svenska framtidsutmaningar.

I rapporten ges en beskrivning av olika framtida utmaningar för Sverige. Särskild fokus läggs på hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning.

Den 22 april kommer Framtidskommissionens kanslichef och huvudsekreterare, JESPER STRÖMBÄCK, till SNS Kalmar och presenterar slutrapporten. Tid till frågor och diskussion ges.

Anmälan

Senast fredagen den 19 april till Mikael Lundgren, e-post: mikael.lundgren@lnu.se

Varmt välkommen!

SNS Kalmar