SNS Kalmar: SNS Konjunkturråd 2016 – Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

Fre 19 februari 2016
Tid och plats

Fredag 19 februari 2016, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Nyckel

Fredagen den 19 februari hälsar SNS Kalmar dig välkommen till presentationen av 2016 års Konjunkturrådsrapport med Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Infrastrukturen i Kalmar län och Småland i stort utmålas ofta som en utmaning för länets fortsatta utveckling. Är det så att nya vägar och järnvägar skapar högre tillväxt och sysselsättning? Hur påverkas regionen av planerna på höghastighetståg i Sverige?

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2016 har granskat den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

Anmälan

Senast tisdagen den 16 februari till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Ta gärna med en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Kalmar