SNS Kalmar: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Tid och plats

Fredag 13 mars 2015, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar.

Fredagen den 13 mars hälsar SNS Kalmar dig välkommen till ett lunchmöte om riskerna med skuldsättning med Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder?

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning. Rapporten fokuserar bland annat på följande frågor: När utgör en skulduppbyggnad ett problem? Är Sverige i en sådan situation i dag? Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken? Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Anmälan

Senast tisdagen den 10 mars till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Kalmar