SNS Kalmar: The Sharing Economy – varför äga när man kan dela?

Fre 20 november 2015
Tid och plats

Fredag 20 november 2015, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Nyckel

Fredagen den 20 november hälsar SNS Kalmar dig välkommen till ett lunchmöte om delningsekonomin och dess konsekvenser.

Globala företag som Airbnb och Uber har förändrat hotell- och taxibranschen. Med hjälp av internet och smarta telefoner behöver vi inte längre köpa det vi behöver, utan delningsekonomin öppnar upp för möjligheten att allt oftare hyra eller låna.

Vad betyder delningsekonomin för vår ekonomi och vad kommer den att leda till? Hur förändrar delningsekonomin vår syn på resurser såsom kapital och tid, varor och tjänster? Är detta lösningen på hållbarhetsfrågan? Vad för policy krävs för att möjligheterna med delningsekonomin tas tillvara?

Claire Ingram är medförfattare till rapporten Sharing Economy. Embracing change with caution i vilken delningsekonomin kartläggs både ur ett svenskt och ett globalt perspektiv och tittar på regleringar, ekonomiska effekter samt kommer med policyförslag.

Seminariet sker i samarbete med Global Entrepreneurship Week och kommer att i huvudsak hållas på engelska.

Anmälan

Senast tisdagen den 17 november till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Ta gärna med en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Kalmar