SNS Kalmar: Tio budord för ett mer innovativt Sverige

Fre 27 september 2013
Tid och plats

Fredag 27 september 2013, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Magnus Henrekson
Magnus Henrekson

I takt med ökad globalisering och hårdnande konkurrenstryck blir innovationer allt viktigare. Från olika håll ställs krav på att stärka den svenska innovationspolitiken. Men risken är att innovationspolitik likställs med satsningar för att få fram högteknologiska produkter och att man då missar att innovativa produkter krävs i alla branscher och verksamheter.

Det är entreprenörerna som driver fram förändringar genom att utmana, testa nytt och utveckla nya affärsmodeller. En framgångsrik innovationspolitik måste därför skapa mekanismer för att omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter. Det krävs även institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap i hela samhällsekonomin.

Tre av Sveriges främsta nationalekonomer, Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson, föreslår i boken Ett ramverk för innovationspolitiken ett antal åtgärder för hur Sverige ska bli mer innovativt och entreprenöriellt. Dessa sammanfattas i ”Tio budord för ett mer innovativt Sverige”, som vi kommer att få ta del av på mötet.

Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, kommer till oss och berättar om boken och resultaten.

Dagens lunchvärd är Regionförbundet i Kalmar län.

Anmälan

Obligatorisk anmälan senast måndagen den 23 september till Mikael Lundgren, e-post: mikael.lundgren@lnu.se