SNS Konjunkturråd 2016

Tor 28 januari 2016
Tid och plats

Torsdag 28 januari 2016, 11:00–12:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

2016 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på den omdebatterade svenska infrastrukturpolitiken. Forskarna granskar den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Kommentarer från infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Samtalet leds av John Christinsson, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 590 kronor. I avgiften ingår ett ex av rapporten från 2016 års konjunkturråd Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 26 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS.
Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!