SNS Konjunkturråd synar svensk arbetsmarknad

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Lågutbildade, flyktinginvandrade och äldre långtidsarbetslösa har mycket svårt att finna arbete. Vad finns det för lösningar? Rådet leds av professor Oskar Nordström Skans. Rapporten presenteras i januari 2017.

Sverige har en god tillväxt med ökande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Det finns inget som tyder på att arbetsmarknaden i stort fungerar dåligt. Däremot har tudelningen mellan det stora flertalet och de grupper som har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden blivit allt starkare.

SNS Konjunkturråd 2017 kommer att presentera konkreta reformförslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper. Rådet ska även identifiera och diskutera ett antal generella principer som kan vägleda politiska reformer på arbetsmarknaden:

– Tyvärr blir gruppen som står långt från arbetsmarknaden allt större, och mycket tyder på att deras situation blir allt svårare ju längre de står utan arbete. Därför är det viktigt att effektiva åtgärder sätts in så snart som möjligt, säger Oskar Nordström Skans.

SNS Konjunkturråd 2017

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet (ordförande)

Stefan Eriksson, docent och lektor vid Uppsala universitet

Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Kontakt

Oskar Nordström Skans, Oskar.Nordstrom_Skans@nek.uu.se eller 018-471 51 26

Stefan Sandström, forskningsledare SNS, stefan.sandstrom@sns.se eller 08-507 025 64

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se eller 070–382 20 95