SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat

Ons 15 januari 2020
Tid och plats

Onsdag 15 januari 2020, 10:00–11:45
Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

SNS Konjunkturråd 2020 presenterar sin analys av klimatpolitiken i ett globalt perspektiv och föreslår åtgärder för att öka politikens effektivitet. Slutsatserna kommenteras av Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde.

Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020. Deras utgångspunkt har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. I rapporten svarar de även på frågor som ofta diskuteras i den svenska debatten, till exempel hur effektivt det är med klimatbistånd och om Sverige bör skapa ett större fossilfritt elöverskott för export.

Medverkande

Konjunkturrådsrapporten presenteras av
John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Kommentator
Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.

2020 års Konjunkturråd

John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Jonas Eliasson, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och nytillträdd tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket
Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola
Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Åsa Romson, jur.dr i miljörätt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare klimat- och miljöminister
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 595 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. I avgiften ingår ett ex av rapporten. Vid avanmälan efter den 13 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!