SNS lanserar ”AI-skiftet”, en ny mötesplats om artificiell intelligens

Hur påverkar utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) näringsliv, samhälle och vår vardag? Vilka möjligheter och utmaningar för AI-tekniken med sig? SNS startar seminarieserien AI-skiftet för att bidra med ökad kunskap och erfarenhetsutbyte.

Serien är en tvåårig satsning som fokuserar på hur AI påverkar ekonomi, arbetsmarknad, välfärd och var och en av oss. SNS samlar representanter från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn för att utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om AI och digitaliseringsfrågor.

Användningsområdena för artificiell intelligens är inte specifika för en enskild sektor eller bransch. Därför kommer vi lyfta betydelsen av AI för samhällsutvecklingen från olika perspektiv.

Det första mötet handlar om AI i vården och äger rum den 20 april. Andra frågeställningar som kommer att belysas är bland annat:

  • Hur påverkas företagande och affärsmodeller av AI?
  • Hur skapar vi en rättssäker och effektiv infrastruktur för datahantering som behövs för att kunna utnyttja potentialen i AI?
  • Hur kan den offentliga sektorn effektiviseras med hjälp av AI?
  • Vilka etiska dilemman behöver man ta ställning till vid införandet av AI?

SNS har under flera år belyst olika aspekter av den digitala ekonomin, bland annat inom ramen för Digitech Forum, och i fjol var temat för SNS Tylösandskonferens AI. Den nya seminarieserien är ett sätt att bygga vidare på de frågor som väcktes och diskuterades vid konferensen.

»Vi är väldigt glada att på det här sättet fortsätta belysa vad framstegen inom AI innebär för samhällsutvecklingen. Utvecklingen och spridningen går väldigt snabbt och vi ser ett behov av erfarenhetsutbyte på området«, säger Mia Horn af Rantzien, vd, SNS.

Seminarieserien startar under våren och kommer att pågå under 2020–2021. Den finansieras med stöd från Bertil Edlunds stiftelse.