SNS Malmberget: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Ons 15 februari 2017
Tid och plats

Onsdag 15 februari 2017, 17:00–18:00
Quality Hotel Lapland, konferensvåningen.

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reformförslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Rapporten presenteras av Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anmälan

Senast måndagen den 7 februari på Näringslivsveckans hemsida.

Seminariet är ett samarbete med Näringslivsveckan i Gällivare och programpunkten After work – Meet and Eat. Avgiften är 200 kronor (inklusive moms). Då ingår buffé.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget