Allt fler tar ut hela tjänstepensionen under de första åren som pensionär

Johannes Hagen, forskare vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Andelen tidsbegränsade utbetalningar av tjänstepensionen har ökat de senaste åren. Personer som går i pension tidigt eller som har sämre hälsa väljer i högre utsträckning ett tidsbegränsat uttag. De med höga inkomster väljer däremot oftare livslångt uttag. Många är dock inte medvetna om vilket val de har gjort, visar en ny forskningsrapport från SNS skriven av nationalekonomen Johannes Hagen.

utbetalningstider-i-tjanstepensionssystemet.pdf 1 022,2 KB PDF

I dag kan man välja att ta ut sin tjänstepension under resten av livet eller under en begränsad period. Risken finns att vissa inte väljer den utbetalningsperiod som är bäst för dem, och även att de konsumerar för mycket, så att de har mycket mindre att leva av när utbetalningsperioden tar slut. En stor del av kostnaden kan också falla på offentlig sektor genom exempelvis ökade utgifter till följd av sämre hälsa och fler som är i behov av bostadstillägg. Privatanställda tjänstemän kan få en inkomstminskning på 40 procent året efter en utbetalningsperiod på 5 år.

I en forskningsrapport från SNS, Utbetalningstider i tjänstepensionssystemet, presenterar Johannes Hagen nya resultat om hur svenska pensionärer väljer att ta ut sin tjänstepension.

Sju av tio väljer livslång utbetalning, vilket också är förvalsalternativet. Men det blir alltmer populärt att ta ut tjänstepensionen under en begränsad tidsperiod. Mellan 2008 och 2013 steg andelen tidsbegränsade uttag för privatanställda tjänstemän från 19 till 30 procent. Bland privatanställda arbetare ökade andelen under samma period från 10 till 32 procent. Två tredjedelar av de tidsbegränsade utbetalningarna är på 5 år.

Valet påverkas enligt Hagens studie av flera saker:

  • Förvalsalternativet spelar stor roll. Det är oftast livslångt uttag vid 65 års ålder.
  • Uttagsåldern har stor betydelse. Personer som påbörjar pensionsuttaget innan de fyllt 65 väljer tidsbegränsade utbetalningar i betydligt högre utsträckning än de som påbörjar uttaget vid 65 års ålder.
  • Storleken på pensionskapitalet och inkomstnivån påverkar valet. Tjänstemännen med störst kapital och högst inkomster väljer endast i undantagsfall 5-årig utbetalning, sannolikt för att undvika hög marginalbeskattning. För arbetarna är däremot förhållandet det motsatta. De med störst pensionskapital och störst inkomst gör i större utsträckning tidsbegränsade val.
  • Personer med sämre hälsa väljer i högre grad ett tidsbegränsat uttag.

Av dem som valt ett tidsbegränsat uttag säger nästan hälften att de gjort det för att ”leva nu”. Samtidigt är många nyblivna pensionärer inte medvetna om hur de har valt.

– Det här är ett viktigt beslut som inte går att ändra i efterhand. Jag tror fler skulle göra ett medvetet val om man införde en aktiv ansökan om tjänstepension i anslutning till den som görs för den allmänna pensionen. Låt det ersätta förvalen och den automatiska utbetalningen, säger Johannes Hagen.

Analysen bygger på data över pensionsutbetalningar från två av Sveriges största pensionsbolag, Alecta och AMF, samt registerdata från SCB. Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet.