SNS Malmberget: Vad betyder flyget för svenska företag?

Tid och plats

Onsdag 18 maj 2016, 18:00–20:00
LKAB:s Forskningscenter, Kullevägen 5, Koskullskulle

Flygets ökande betydelse i den globala ekonomin är väl dokumenterad. Däremot har det saknats övergripande studier om sambandet mellan flygförbindelser och svenskt näringsliv. Det är ämnet för en ny forskningsrapport från SNS skriven av Shon Ferguson och Rikard Forslid.

Forskarna frågar sig vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika delar av ekonomin. De studerar betydelsen av internationella direktlinjer, men också konsekvenserna av att en region har en direkt flygförbindelse med Stockholm.

  • Vad finns det för samband mellan avståndet till en flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun?
  • Vad betyder inrikesflyget till Stockholm för kommunerna utanför storstadslänen?
  • Vilken betydelse har internationella direktlinjer för svenska företags handel med omvärlden?

Anmälan

Senast fredagen den 13 maj till Elias Norojärvi, elias.norojarvi@lkab.com, 0970 76134.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget