SNS Malmö/Lund: Den svala svenska tilliten – hur står det till med tilliten i Malmö?

Ons 9 oktober 2013
Tid och plats

Onsdag 9 oktober 2013, 17:00–19:00
Orkanen, sal D131, våning 1, Malmö högskola.

Tillit mellan människor är en viktig resurs som kan bidra till att skapa lösningar på samhällsproblem. Den svala svenska tilliten (SNS Förlag) behandlar bland annat hur människors tillit påverkas av faktorer i sin omgivning, hur tilliten varierar inom landet och hurivida tilliten är stabil. Boken presenteras och diskuteras vid ett möte hos SNS Malmö/Lund.

Luciano Astudillo, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Lars Trägårdh
Luciano Astudillo, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Lars Trägårdh

I boken analyseras resultaten från internationella studier men framför allt från en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Den visar att tilliten i Sverige internationellt sett är hög, men att det finns betydande skillnader inom landet och analyser visar att såväl ojämlikhet som invandrarrelaterad mångfald är kopplade till lägre lokalsamhälletillit.

Är tilliten lätt att rasera eller är den i grund och botten stabil? Påverkas människors tillit av faktorer i omgivningen där de verkar och bor? Och hur ser den lokala tilliten i Malmö ut?

Medverkande

LUCIANO ASTUDILLO, vice ordförande och medgrundare, Uppstart Malmö
LARS TRÄGÅRDH, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola och en av författarna till Den svala svenska tilliten. Förutsättningar och utmaningar (SNS Förlag)
TAPIO SALONEN, professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola
ANJA SONESSON, vice ordförande i kommunstyrelsen samt oppositionskommunalråd i Malmö
KATRIN STJERNFELDT JAMMEH, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Mötet leds av LARS MOGENSEN, frilansjournalist och programledare för Filosofiska rummet i P1.

Anmälan

Senast måndagen den 7 oktober till Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Malmö/Lund