SNS Malmö/Lund: Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Ons 29 januari 2014
Tid och plats

Onsdag 29 januari 2014, 17:00–19:00
SEB, Östergatan 39, Malmö.

Sedan slutet av 1980-talet har Sverige gått från ett nästan helt offentligt system för produktion av välfärdstjänster till ett system där offentliga och privata utförare konkurrerar med varandra. Vilka drivkrafter ligger bakom utvecklingen? Vad förklarar skillnaderna i privatiseringsgrad mellan olika kommuner och olika typer av tjänster?

SNS Malmö/Lund bjuder in till en presentation av forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Rapporten visar hur den privata välfärdsproduktionen har vuxit fram i ett samspel mellan politiker på nationell och lokal nivå, utförarorganisationer och tjänsternas brukare. Vid seminariet medverkar också lokala politiker, forskare och praktiker som kommenterar rapporten och delar med sig av sina erfarenheter.

Forskningsrapporten publiceras inom ramen för SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Medverkande

HENRIK JORDAHL, docent, IFN och redaktör till forskningsrapporten
CARINA NILSSON, kommunalråd vård och omsorg, Malmö stad
ANNE-MARIE PÅLSSON, docent, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
AMMY WEHLIN, affärsområdeschef för Skandinavien samt verkställande direktör i Attendo Skandinavien

Mötet leds av HENRIC BORGSTRÖM, ekonomijournalist.

Anmälan

Senast tisdagen den 28 januari till Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Malmö/Lund