SNS Måndagsklubb: Samtal med chefen för Fed i Philadelphia, Charles I. Plosser

Tid och plats

Måndag 13 maj 2013, 17:30–19:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Måndagsklubben gästas av Charles I. Plosser, chef för Federal Reserve Bank of Philadelphia, en av USA:s tolv regionala centralbanker. I den egenskapen deltar han i Federal Open Market Committee, det organ inom Federal Reserve System som sköter den amerikanska penningpolitiken.

President Plosser talar under rubriken ”Thoughts on the U.S. Economy and Monetary Policy” och kommer att delta i ett samtal kring aktuella frågor som rör amerikansk ekonomi.

Samtalet leds av LARS HEIKENSTEN, vd Nobelstiftelsen och tidigare Riksbankschef.

Tid och plats

Mötet äger rum måndagen den 13 maj kl. 17:30-19:30 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kvällen inleds med förfriskningar och senare tar vi paus för gemensam middag.

17:15 Registrering
17:30 Mötet börjar
19:30 Slut

Anmälan

Mötet är öppet för Måndagsklubbens medlemmar och anmälan sker via mail till programkoordinator Ebba Hemmingsson, ebba@sns.se.

Varmt välkommen!

Om Måndagsklubben
Inom ramen för Måndagsklubben träffas Sveriges ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten.
Kontakta SNS programchef Mia Chennell för frågor om Måndagsklubben, mia.chennell@sns.se