SNS ordinarie Förtroenderådsmöte och sommarmingel 2016

Tid och plats

Onsdag 8 juni 2016, 16:30–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 8 juni. Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Seminarium: Nya insikter från SNS forskning

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. På mötet presenterar tre forskare några av de senaste rönen och vi för samtal kring frågor som är viktiga att belysa framöver.

Program

16:15 Registrering

16:30 Ordinarie Förtroenderådsmöte
SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om verksamheten.

17:15 Paus och registrering

17:30 Forskningsseminarium
Jonas Vlachos, Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning, analyserar det svenska betygssystemet och hur det kan förbättras.
Maria Börjesson, Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om hur 2016 års Konjunkturrådsrapport om den svenska infrastrukturpolitiken tagits emot.
Bo Vinnerljung, Stockholms universitet, ger förslag på hur familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj kan stärkas.

18:30 Sommarmingel och buffè

Anmälan

Personliga inbjudningar kommer att skickas ut under april/maj.