SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel 2022

Seminarium Ons 15 juni 2022
Tid och plats

Onsdag 15 juni 2022, 16:30–18:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Efterföljande mingel och buffé.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Mötet fastställer resultat och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt förrättar val av styrelse, förtroenderåd och revisorer. SNS stadgar finns att läsa på SNS hemsida.

Efter mötet presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Program

16:15 Registrering

16:30 Ordinarie förtroenderådsmöte
Förtroenderådets ordförande Staffan Salén leder mötet.

SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om verksamheten.

17:15 Paus och registrering

17:30 Nya insikter från SNS forskning
Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt och att vara en kunskapskälla för beslutsfattare. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre av dessa presenteras vid mötet.

Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist?
Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och strategisk verksamhetsutvecklare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Social rörlighet

Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Ett skattesystem för Sverige i en global värld
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Vad gör SNS referensgrupper?
Hanna Jarl, Kriminalvårdsdirektör och Yvonne Bertlin, CFO och skattechef på AstraZeneca, ger en inblick i arbetet i referensgrupperna till forskningsprogrammen Brottslighet och samhälle respektive Skatter i en globaliserad värld.

Ilinca Benson, vice vd, leder samtalet.

18:30 Mingel och buffé

Anmälan
Endast personliga inbjudningar.