SNS Student insights: Forskning i teori och praktik med SNS

Måndagen den 4 september anordnade SNS ett seminarium med mingel för nationalekonomistudenter från Edinburgh University och Handelshögskolan i Stockholm. Syftet var att sprida kunskap om SNS verksamhet och senaste forskning.

Bland annat berättade vi om hur vi arbetar för att försäkra oss om att SNS forskningsrapporter är policyrelevanta och håller hög vetenskaplig kvalitet.

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, presenterade slutsatser om arbetsmarknad och invandring från två av årets rapporter, ”SNS Konjunkturrådsrapport 2017: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad” och ”SNS Analys nr 39. Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark”.

Studenterna diskuterade bland annat likheter och skillnader mellan Storbritanniens och Nordens migrations- och invandringspolitik. Det var imponerande att se studenternas engagemang och kunskap.

”SNS är verkligen en ’sweet spot’ mellan forskning och näringsliv för de som vill jobba med nationalekonomi utanför akademin efter examen, och era publikationer verkar vara en guldgruva när man ska finna sitt uppsatsämne”, sa en av deltagarna.