En hedersledamot och sjutton nya ledamöter föreslås till SNS förtroenderåd

SNS valberedning föreslår att en hedersledamot utses och att sjutton ledamöter väljs in i förtroenderådet. Detta sker vid SNS ordinarie förtroenderådsmöte den 8 juni.

SNS är en oberoende ideell förening och Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om centrala samhällsfrågor.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Efter årets inval består förtroenderådet av 203 ledamöter. Dessa är forskare och ledande beslutsfattare i företag, organisationer och offentlig förvaltning. Här kan du läsa mer om SNS förtroenderåd.

»Förtroenderådet ger kontinuitet i SNS arbete och samlar redan många av landets främsta ledare och forskare inom olika områden. Vi är glada att nu kunna föreslå fler framstående personer för inval«, säger valberedningens ordförande Magnus Tegborg.

Hela SNS styrelse, under ordförande Patrik Tigerschiölds ledning, föreslås för omval. Och som ny hedersledamot i SNS förtroenderåd föreslår valberedningen Arne Karlsson, tidigare ordförande i SNS styrelse och förtroenderåd och numera verksam i flera styrelser. Samtidigt föreslås Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson, som ny vice ordförande och följande personer som ledamöter i förtroenderådet:

Johan Andersson, vd Mellby gård

Katarina Bjelke, gd Vetenskapsrådet

Anna Borg, vd Vattenfall

Annemarie Gardshol, vd PostNord

Maria Hemström Hemmingsson, gd, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU

Mia Horn af Rantzien, tidigare vd SNS

Micael Johansson, vd Saab

Nina Jönsson, vd ICA Gruppen

Lisa Laun, forskare IFAU

Martin Lundstedt, vd AB Volvo

Rasmus Nerman, vd Apoteket

Eva Ranehill, professor Lunds universitet

Dan-Olof Rooth, professor Stockholms universitet

Jonas Tallberg, professor Stockholms universitet

Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska institutet

Johan Hjertonsson, vd Latour

Johan Mörnstam, vd E.ON

om VALBEREDNINGEN

SNS valberedning består av Magnus Tegborg, Alumni (valberedningens ordförande), Gustav Bard, Adelis Equity Partners, Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm, Eva Gidlöf, Mondrago Consulting, och Staffan Salén, Salénia, (förtroenderådets ordförande).