SNS Paris: COP 21 – Vad står på spel?

Tis 1 december 2015
Tid och plats

Tisdag 1 december 2015, 19:00–21:00
Svenska klubben, 242 rue de Rivoli, Paris

Den 30 november till 11 december samlas världens alla stater i Paris för FN:s 21:a Conference of the Parties. Målet är att nå en överenskommelse om ett globalt klimatavtal. Vad handlar det om och vilka samhällsförändringar kommer att krävas för att nå målet? SNS Paris bjuder in till föredrag med Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute.

Världens ledare har under 20 års tid samlats för att söka en lösning på den växande klimatproblematiken. Förväntningarna var stora inför COP 15 i Köpenhamn 2009 att komma överens om ett legalt avtal, men förhandlingarna misslyckades. Inför COP 21 i Paris är förutsättningarna annorlunda och tongångarna inför mötet är positiva. Möjligheten att komma överens är större eftersom avtalet byggs upp på ett nytt sätt.

Länderna får nu själva utforma sina klimatplaner. Det minskar risken för att någon ska hoppa av avtalet. Dock står det redan nu klart att Parisavtalet inte kommer att nå det så kallade tvågradersmålet eftersom den sammantagna effekten av ländernas klimatplaner inte är tillräcklig.

SNS Paris bjuder in till ett föredrag med Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, adjungerad professor vid Stockholms universitet och ”mäktigast i miljösverige” i tidningen Miljöaktuellts ranking. Johan Kuylenstierna presenterar förutsättningarna för COP 21 och diskuterar de uppoffringar, men samtidigt också möjligheter som vi står inför med en omställning till en hållbar utveckling. En del av detta utgörs av ”New Climate Economy project”. Föredrag med efterföljande diskussion.

Anmälan

Senast fredagen den 27 november till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris