Den nya elmarknaden

Lars Bergman Thomas Hartman Lennart Hjalmarsson Stefan Lundgren

Marknadskrafter på elmarknaden: vad blir effekten för samhällsekonomin?

De senaste åren har stora förändringar ägt rum på den svenska elmarknaden. Vattenfall har omvandlats till ett helstatligt aktiebolag och stamnätet har överförts till ett nytt affärsverk, Svenska Kraftnät. Men dessa förändringar är små jämfört med det ”systemskifte” som är planerat till 1995. Grunden för detta är Ellagsutredningens förslag om ”öppna nät”. Med öppna nät försvinner de regionala och kommunala monopolen. På den ”nya elmarknaden” kan konsumenter välja mellan konkurrerande elleverantörer och priserna bestäms av samspelet mellan utbud och efterfrågan.

Vilken effekt har denna utveckling på priser och leveranssätt? Avsikten med boken är att identifiera risker och möjligheter för företagen och för hela samhällsekonomin.