SNS Paris: Hur mår Sveriges ekonomi?

Tor 23 februari 2017
Tid och plats

Torsdag 23 februari 2017, 19:00–21:00
CCSF, 39 avenue Pierre Ier de Serbie, 75008 Paris

I ett samarrangemang mellan SNS Paris och Svenska Handelskammaren i Frankrike presenterar OECD-ekonomen Jon Pareliussen 2017 års OECD’s Economic Survey of Sweden.

Under de senaste åren har en stark ekonomi med goda offentliga finanser och låga räntor, tillsammans med en marknad som utmärks av hög konkurrens och ett diversifierat näringsliv, varit hörnpelare i den välmående svenska ekonomin. En allt större arbetskraft har bidragit positivt till produktionen, och arbetslösheten är på tillbakagång. Men i vilken utsträckning är den här utvecklingen jämt fördelad i det svenska samhället?

Jon Pareliussen, ekonom på OECD:s Swedish desk och tidigare senior rådgivare på Norges finansdepartement, presenterar en analys över det ekonomiska läget och redogör för OECD:s rekommendationer för fortsatt tillväxt.

Samtalet sker på engelska och modereras av Sandra Frimann-Clausen Engel, ekonomiskt råd på Sveriges delegation vid OECD och Unesco.

Anmälan

Senast fredagen den 17 februari till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris