SNS Paris: Hur skapas en framgångsrik skola?

Tis 15 september 2015
Tid och plats

Tisdag 15 september – Lördag 19 september 2015, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Konferens med Andreas Schleicher, OECD:s direktör för utbildningsdirektoratet och Marie-Hélène Ahnborg, utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och UNESCO.

Sverige har på kort tid rasat i OECD:s PISA-undersökningar som mäter elevernas kunskapsnivåer. Svenska skolelever visade sig vid senaste undersökningen 2013 ha den sämsta kunskapsutvecklingen i hela OECD. Omfattningen av raset och hastigheten gör Sverige unikt i jämförelse med andra länder. Detta föranledde den svenska regeringen att beställa en specialrapport från OECD som behandlar den svenska skolan.

Rapporten presenterades i maj månad av Andreas Schleicher och har rönt stor uppmärksamhet. OECD:s kritik mot det rådande svenska skolsystemet är omfattande och ett flertal åtgärder presenteras.

Varför har den svenska skolan misslyckats och vilka lösningar föreslår OECD?

Ett av syftena med OECD:s Pisastudier är att urskilja mönster. Vilka trender ser vi i andra länder vars PISA-resultat också sjunker och vilka åtgärder vidtas? Finns det något som förenar de skolsystem som lyckas? Kan andra länder i så fall lära av detta och själva göra framsteg?

ANDREAS SCHLEICHER presenterar OECD:s Sverigerapport och MARIE-HÉLÈNE AHNBORG kommenterar.

Seminariet hålls på engelska.

Läs OECD:s Sverigerapport här och mer om PISA här.

Anmälan

Senast onsdagen den 9 september till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris