SNS PARIS: Samtal om Pikettys Kapitalet

Mån 1 december 2014
Tid och plats

Måndag 1 december 2014, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Den 1 december bjuder SNS Paris in till samtal om Thomas Pikettys analys och slutsatser i bestsellern Kapitalet i det 21:a århundradet med Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm.

Den franske ekonomen Thomas Pikettys bok Kapitalet i det 21:a århundradet analyserar relationen mellan kapital och inkomster i samhället och hur denna relation kan förklara en ökande ojämlikhet i västvärlden. Boken har blivit en internationell bestseller som många menar kommer att påverka ekonomer och politiker för lång tid framöver.

JESPER ROINE, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, har ingått i Thomas Pikettys forskarnätverk. Han har nyligen utkommit med en skrift som är en svensk sammanfattning av Pikettys bok och som också ger ett svenskt perspektiv.

Konferensen anordnas i samarbete med Svenska Klubben i Paris.

Matbeställning

Det finns möjlighet att köpa en tallrik mat för 15 euro med nordiska specialiteter att äta före konferensen. Beställning (samt avbeställning) görs direkt till Svenska Klubben på telefonnummer 01 42 60 76 67 senast torsdag morgon den 27 november. OBS, inga matbeställningar genom SNS.

Anmälan

Senast den 27 november till snsfrankrike@gmail.com. Obs! Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Mötet kostar 15 euro och studenter och JCC-medlemmar får delta till halva priset.

Varmt välkommen!

Styrelsen i SNS Paris