Sista fracken inga fickor har. Filantropi och ekonomisk tillväxt

Pontus Braunerhjelm (red.) Göran Skogh (red.)

Den svenska, skattebaserade modellen är utsatt för betydande påfrestningar. Går det att långsiktigt bibehålla omfattning och kvalitet på de offentligt organiserade verksamheterna när skattebaserna blir allt rörligare? Den anglosaxiska världen har löst detta genom att förmögenheter förväntas återföras till samhället genom donationer. Innan det är dags för den sista ”fracken” – kistan – är det snarare regel än undantag att donera delar av förmögenheten.

sista_fracken_inga_fickor_har.pdf 647,7 KB PDF

I boken visas att donationer bidrar till att ny kunskap utvecklas och kommersialiseras, driver på tillväxt samt ökar resurser och mångfald i forskningen. Dessutom stärker donationer legitimiteten för marknaden och det kapitalistiska systemet. Det är dags att ändra det svenska samhällskontraktet!

Övriga författare: Zoltan J. Acs, Maria Boyce, Christian Helgesson, Jan Kellgren, Johanna Romare, Hans Sjögren