SNS Paris: Strategiska fördelar med jämställdhet och mångfald i näringslivet

Tor 5 november 2015
Tid och plats

Torsdag 5 november 2015, 19:00–21:00
Svenska klubben, 242 rue de Rivoli, Paris

Hur kan man beskriva nyttan affärsmässigt för företag att arbeta med jämställdhetsfrågor? Vilka resultat kan man uppnå genom att öka jämställdheten och mångfalden?

I december 2014 presenterades en forskningsrapport av delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Rapporten bar namnet Ökad medvetenhet men långsam förändring. Rapporten fastslår att ojämlikheten mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden kvarstår och att skillnaderna är särskilt tydliga på ledande positioner. I börsbolagens styrelser är en fjärdedel av ledamöterna, men bara 5 procent av ordförandena, kvinnor. Av börsbolagens verkställande direktörer är 95 procent män.

SNS Paris bjuder in till föredrag med Sofia Falk som 2008, vid 27 års ålder, grundade Wiminvest där hon i dag är vd. Wiminvest bistår företag med att investera i kvinnliga medarbetare och hjälpa företagen att få fler kvinnor i ledande positioner. Bland deras kunder återfinns flera svenska storföretag. Falk har också blivit utsedd till en av ”Sveriges 101 supertalanger” av Veckans Affärer.

Wiminvest är initiativtagare till projektet the Battle of the Numbers, en tävling mellan en rad svenska storbolag om att snabbast få fler kvinnor i ledande positioner. Falk är även engagerad internationellt. Hon var deltagare i en referensgrupp för Hillary Clintons internationella råd för kvinnligt entreprenör- och ledarskap. Sedan ett år tillbaka arbetar också företaget med Swedfunds portföljbolag i utvecklingsländer för att öka jämställdheten och därigenom förbättra deras affärsmöjligheter.

Den efterföljande diskussionen leds av Pierre Tolcini, styrelseledamot, Svenska handelskammaren i Paris.

Anmälan

Senast tisdagen den 3 november till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris