SNS Paris: Vägval i den svenska energipolitiken

Mån 3 oktober 2016
Tid och plats

Måndag 3 oktober 2016, 19:00–21:00
Sveriges Ambassad<br /> 17 rue Barbet de Jouy<br /> 75007 Paris

Bo Diczfalusy, chef för Energikommissionens kansli, besöker SNS Paris för att berätta om arbetet i kommissionen och Sveriges framtida energiutmaningar.

I början av förra året tillsatte regeringen en Energikommission, ledd av energiminister Ibrahim Baylan, och med deltagande av riksdagens samtliga partier. Uppgiften är att lämna förslag till hur Sveriges el- och energiförsörjning ska kunna säkras i framtiden, då kärnkraftverken börjar bli gamla och Sverige står inför en rad nya utmaningar. I juni 2016 slöts en historisk energiöverenskommelse mellan fem riksdagspartier, som bildar basen för slutspurten i Energikommissionens arbete.

Bo Diczfalusy är chef för Energikommissionens kansli, och har en lång erfarenhet av energipolitik, både i Sverige och internationellt. Han berättar om arbetet i Energikommissionen, om energiöverenskommelsen och om Sveriges framtida energiutmaningar.

Anmälan

Senast fredagen den 30 september till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris