SNS Piteå/Skellefteå: Dags för en ny kommunmodell?

Tid och plats

Torsdag 21 mars 2019, 11:30–13:30
Sessionssalen i Stadshuset, Piteå, Svartuddsvägen 1.

Kommunerna i Norrbotten står inför stora utmaningar när det gäller finansiering och organisation. För att klara dem krävs att man tänker nytt och prövar nya modeller.

Diskussionen utgår från rapporten ”SNS Konjunkturråd 2019. Dags för en ny kommunmodell?” Rapportförfattarna föreslår flera reformer som syftar till att tydliggöra ansvarsutkrävandet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun samt säkra kvaliteten och finansieringen av den kommunala verksamheten i små och krympande kommuner. På mötet diskuteras förslagen för att förenkla för kommunerna att fullfölja sitt uppdrag.

Program

Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, presenterar rapporten.

Kata Nilsson, politisk redaktör på Piteå-Tidningen, Sverker Lindblad, huvudsekreterare i regeringens kommunutredning och Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå kommun, kommenterar rapporten.

Diskussion med publiken.

Samtalet leds av Robert Bergman, ordförande SNS Piteå/Skellefteå, vd Innovation Pite.

Tid och plats

Sessionssalen i Stadshuset, Piteå, Svartuddsvägen 1. Enklare lunch serveras från 11:30. Seminariet pågår till 13:30.

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 mars till 0771–230023 eller kontakta.oss@sparbankennord.se

För mer information, ring Robert Bergman, 070–5240058

Varmt välkommen!
SNS Piteå/Skellefteå