SNS Piteå/Skellefteå: Flyget och företagen

Tid och plats

Onsdag 3 maj 2017, 12:00–14:00
Scandic Skellefteå, konferensrum Vega

Vad finns det för samband mellan avståndet till en flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun, såsom Skellefteå? Vad betyder inrikesflyget till Stockholm för kommunerna utanför storstadslänen? Och vilken betydelse har internationella direktlinjer för svenska företags handel med omvärlden?

Flygets ökande betydelse i den globala ekonomin är väl dokumenterad. Däremot har det saknats övergripande studier om sambandet mellan flygförbindelser och svenskt näringsliv. Forskarna Shon Ferguson och Rikard Forslid har i SNS forskningsrapport ”Flyget och näringslivet” studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher. Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur och konsekvenserna av att en region har en direkt flygförbindelse med Stockholm.

Medverkande

Rikard Forslid, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Samtalet leds av Robert Bergman, vd Innovation Pite och ordf. SNS Piteå/Skellefteå.

Anmälan

Senast måndag den 1 maj till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 eller kontakta.oss@sparbankennord.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Piteå/Skellefteå