SNS/SHoF Finanspanel: Hur undviker vi att livskraftiga företag läggs ned?

Seminarium Ons 21 februari 2024
Tid och plats

Onsdag 21 februari 2024, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering och frukost från 07:45.

Likvidation av företag ökar, i Sverige och andra länder. Detta aktualiserar behovet av väl fungerande system för att hantera företag på obestånd. De flesta EU-länder, inklusive Sverige, har nyligen förbättrat de nationella regelverken som möjliggör att långsiktigt livskraftiga företag på obestånd kan fås att överleva, så kallad företagsrekonstruktion.

Seminariet kommer att ge en lägesrapport av nedläggning och rekonstruktion av företag, och även diskutera praktikfall som belyser frågeställningar såsom:

>Hur effektiv är den nya lagen om företagsrekonstruktion när det gäller att bevara värde och stödja sunda kreditmarknader?
>Hur fungerar det nuvarande regelverket för större företag jämfört med små och medelstora företag?
>Panelen kommer speciellt att kommentera rekonstruktionen av Sushi Yama.

Mötet genomförs inom ramen för SNS/SHoF Finanspanel, och är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Medverkande

Lars-Henrik Andersson, partner på advokatbyrån Cirio. Andersson var rekonstruktör i företagsrekonstruktionen av Sushi Yama-koncernen förra året. Det var det första stora fallet med den nya lagen om företagsrekonstruktion.

Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Swedish House of Finance. Becker forskar om företagsfinansiering och kreditmarknader.

Erik Selander, partner på den globala advokatbyrån DLA Piper och medlem i Världsbankens Insolvensarbetsgrupp. Selander leder tillsammans med docenten Johan Sandstedt Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet.

Louise Sjödahl, rekonstruktör och konkursförvaltare på Ackordscentralen, en rikstäckande organisation specialiserad på företagsrekonstruktioner och insolvensfall. Sjödahl var expert i Rekonstruktionsutredningen.

Samtalet leds av Pehr Wissén, PhD, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, SHoF partners**, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vid avanmälan efter den 20 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

** SHoF Partners

Varmt välkommen!