SNS/SHOF Finanspanel: Vad ska centralbanker göra?

Tor 17 augusti 2017
Tid och plats

Torsdag 17 augusti 2017, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Globalt utreds centralbankernas roll i samhällsekonomin i spåren av den senaste finanskrisen.

Regeringen har nu tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över den svenska Riksbankens arbete, bland annat mål och medel för penningpolitiken samt Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten.

Norges Bank har genomgått en liknande omfattande genomlysning och den 23 juni presenteras ett förslag till ny lagstiftning som ersätter den gamla från 1985.

Välkommen till ett samtal mellan ordföranden för den norska och den svenska utredningen om centralbankernas nya utmaningar. Kan Sverige lära av Norge?

Medverkande

Svein Gjedrem, ordförande i den norska centralbanksutredningen
Mats Dillén, ordförande för den svenska riksbanksutredningen

Pehr Wissén, SHOF och SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, SHOF och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 15 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!