SNS/SHOF Finanspanel: Vad ska centralbanker göra?

Seminarium 2017.08.17

Globalt utreds centralbankernas roll i samhällsekonomin i spåren av den senaste finanskrisen. Regeringen har nu tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över den svenska Riksbankens arbete, bland annat mål och medel för penningpolitiken samt Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten. Norges Bank har genomgått en liknande omfattande genomlysning och den 23 juni presenteras ett förslag till ny lagstiftning som ersätter den gamla från 1985.

Välkommen till ett samtal mellan ordföranden för den norska och den svenska utredningen om centralbankernas nya utmaningar. Kan Sverige lära av Norge?

Medverkande

Svein Gjedrem, ordförande i den norska centralbanksutredningen

Mats Dillén, ordförande för den svenska riksbanksutredningen

Pehr Wissén, SHOF och SNS, leder samtalet.