SNS/SHOF Finanspanel: Vilka konsekvenser får taxonomin för företagen?

Webbinarium Ons 23 juni 2021
Tid och plats

Onsdag 23 juni 2021, 10:00–11:00

Under de kommande månaderna har Europeiska rådet och Europaparlamentet möjlighet att invända mot EU-kommissionens förslag till regelverk för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. I Sverige finns bland annat farhågor om hur skogsbruk, vattenkraft och bioenergi kommer att klassificeras.

Vid mötet sätter vi fokus på taxonomins möjliga konsekvenser för företagen. Andreas Barkman från European Environment Agency (EEA) och Marie Baumgarts, på SEB, har båda arbetat med att utveckla taxonomin inom ramen för EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser. Andreas Barkman redogör för taxonomins huvuddrag och arbetet framöver. Marie Baumgarts talar om vilka tänkbara konsekvenser taxonomin kan ha för företagen, till exempel när det gäller rapportering och värdekedjor. Nationalekonomen Gustav Martinsson resonerar kring hur taxonomin står sig i jämförelse med andra tänkbara klimatåtgärder och Svebios näringspolitiska chef Kjell Andersson diskuterar vilka konsekvenserna kan bli för bioenergiteknik.

Medverkande

Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svebio

Andreas Barkman, expert på hållbara finanser vid European Environment Agency (EEA)

Marie Baumgarts, Head of Sustainability Regulatory Affairs, SEB

Andreas Barkman och Marie Baumgarts var båda medlemmar i ”Technical Expert Group” (TEG), den expertgrupp som har tagit fram taxonomin. Andreas är även del av den plattform som fortsätter arbetet med att utveckla taxonomin.

Gustav Martinsson, docent och lektor i finansiell ekonomi vid KTH och affilierad till Handelshögskolan i Stockholm. I december 2020 gav han tillsammans med Per Strömberg ut en SNS-skrift om hur företags utsläpp påverkas av ett pris på koldioxid.

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, SHOF, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!