SNS/SIFR Finanspanel: Bör statsskuldspolitiken läggas om?

Ons 19 februari 2014
Tid och plats

Onsdag 19 februari 2014, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

När Sveriges statsskuld var som störst uppgick den till nästan 80 procent av BNP. Idag motsvarar statsskulden endast cirka 35 procent av BNP. Samtidigt finns en allt större efterfrågan på statspapper. Detta har väckt frågan huruvida staten ska ge ut statsobligationer även om den inte har ett lånebehov.

Regeringen har därför tillsatt en utredning för att bl.a. undersöka om den nuvarande statsskuldspolitiken är ändamålsenlig. Utredningen ska även granska statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten.

KERSTIN HESSIUS, vd för Tredje AP-fonden, har utsetts att vara särskild utredare och uppdraget redovisas den 17 februari.

Medverkande

STAFFAN HANSÉN, ansvarig för Kapitalförvaltningen på Storebrand/SPP och medlem av Storebrands koncernledning
KERSTIN HESSIUS, vd för Tredje AP-fonden

PEHR WISSÉN, SIFR och SNS, leder samtalet.

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för medlemmar i SNS* och SIFR och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 februari, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!