SNS/SIFR Finanspanel: Danmarks finanskris – orsaker, konsekvenser och lärdomar

Tid och plats

Onsdag 19 mars 2014, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Den globala finanskrisen slog hårt mot Danmarks ekonomi. Kraftigt minskad BNP, stora nedskrivningar av dåliga lån hos bankerna, fallande huspriser, arbetslöshet och ökad statsskuld.

Delar av kostnaderna för krisen hade dock kunnat undvikas. Det menar JESPER RANGVID, ordförande i den kommitté som på danska regeringens uppdrag utrett den finansiella krisen i Danmark.

JESPER RANGVID presenterar de viktigaste slutsatserna i den så kallade Rangvidrapporten: Den Finansielle Krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring.

  • Vilka faktorer bidrog till att göra den finansiella krisen i Danmark så allvarlig?
  • Vilka rekommendationer fick den danska regeringen och vad hade kunnat göras annorlunda?
  • Vad kan Sverige lära av Danmarks erfarenheter?

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn. Mötet hålls på engelska.

Medverkande
JESPER RANGVID, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Köpenhamn
JOHANNA LYBECK LILJA, statssekreterare i finansdepartementet med ansvar för finansmarknadsfrågor

PEHR WISSÉN, SIFR och SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris
Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 17 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!