SNS/SIFR Finanspanel: Erkki Liikanen och förslaget att dela upp Europas banker

Tis 15 januari 2013
Tid och plats

Tisdag 15 januari 2013, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Bör banker tvingas avskilja sina särskilt riskfyllda verksamheter?

I kölvattnet av finanskrisen diskuteras nu en genomgripande omreglering av banksektorn där ett inslag är att dela upp bankerna. I USA och Storbritannien finns skarpa förslag för att dela upp bankernas verksamhet. Syftet är att skapa finansiell stabilitet och undvika att risker som banken tar ska drabba kunder och skattebetalare.

På uppdrag av kommissionär Michel Barnier har Erkki Liikanen lett en utredning om bankernas framtida struktur. I rapporten som presenterades i oktober 2012 dras slutsatsen att det är nödvändigt att skilja vissa särskilt riskfyllda finansiella aktiviteter från bankernas övriga verksamhet.

Medverkande

ERKKI LIIKANEN är chefdirektör i Finlands bank och ledamot i ECB-rådet och Internationella valutafonden. Han har tidigare varit finansminister i Finland och EU-kommissionär.

Kommentar av PETER ENGLUND, professor i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mötet leds av PEHR WISSÉN, SNS/SIFR och Finansmarknadskommittén.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.