SNS/SIFR Finanspanel: Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Tid och plats

Fredag 6 mars 2015, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Riksbanken har tagit det historiska beslutet att sänka reporäntan till −0,10 procent. Den 6 mars diskuterar Stefan Ingves den penningpolitiska verktygslådan då reporäntan ligger nära sin nedre gräns. Vilka åtgärder kan en centralbank använda sig av om penningpolitiken behöver bli mer expansiv?

Riksbankschef STEFAN INGVES förklarar det senaste penningpolitiska beslutet och vilka effekter det kan få för svensk ekonomi. Han ger även sin syn på vilka åtgärder som generellt står till buds för en centralbank då styrräntan ligger nära sin nedre gräns och förklarar hur de fungerar i praktiken.

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!