SNS Skåne: SNS Konjunkturråd 2019 – Dags för en ny kommunmodell?

Fre 15 februari 2019
Tid och plats

Fredag 15 februari 2019, 11:30–13:00
SEB:s lokaler på Östergatan 39 i Malmö.

Malmö står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, ett högt flyktingmottagande, låg sysselsättning och ojämlik hälsa. Samtidigt har regionen en stark framtidstro och det finns olika modeller för Skånes kommuner att samarbeta och stärka varandra. Fredag den 15 februari bjuder SNS Skåne in till ett seminarium om kommunernas framtida utmaningar.

På mötet diskuteras konkreta reformer som kan göra det lättare för kommunerna att fullfölja sitt uppdrag. Diskussionen utgår från rapporten ”SNS Konjunkturråd 2019 – Dags för en ny kommunmodell?”

Medverkande

Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö

Niklas Karlsson, ordförande i riksdagens försvarsutskott och ordförande i Kommunutredningen

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Vellinge

Samtalet leds av Gunnar Wrede, ekonomijournalist.

Tid och plats

Lunch serveras från 11:30 och seminariet pågår sedan mellan 11:45 och 13:00. SEB:s lokaler på Östergatan 39 i Malmö.

Anmälan

Senast onsdagen den 13 februari till Laura Ferrarini, laura.ferrarini@sns.se

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Skåne