SNS Skåne: Vad betyder flyget för svenska företag?

Tid och plats

Torsdag 7 april 2016, 08:00–09:30
SEB, Östergatan 39, Malmö

Flygets ökande betydelse i den globala ekonomin är väl dokumenterad. Däremot har det saknats övergripande studier om sambandet mellan flygförbindelser och svenskt näringsliv. Det är ämnet för en ny forskningsrapport från SNS skriven av Shon Ferguson och Rikard Forslid.

I rapporten tar forskarna upp byggandet av Öresundsbron, som gav företag i Skåne en förbättrad tillgång till Kastrups internationella direktlinjer.

Författarna frågar sig vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika delar av ekonomin. De studerar betydelsen av internationella direktlinjer, men också konsekvenserna av att en region har en direkt flygförbindelse med Stockholm.

  • Vad finns det för samband mellan avståndet till en flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun?
  • Vad betyder inrikesflyget till Stockholm för kommunerna utanför storstadslänen?
  • Vilken betydelse har internationella direktlinjer för svenska företags handel med omvärlden?

Samtalet leds av Gunnar Wrede, ekonomijournalist.

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig till Linn Grönvall, linn.gronvall@sns.se senast måndagen den 4 april.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Skåne