SNS startar forskningsprojektet Hållbar samhällsbyggnad

Hur skapar vi en bostadsmarknad som är både socialt inkluderande och effektiv? Vilka infrastrukturinvesteringar behövs i glesbygden och storstäderna för att möta de olika behov som finns? Hur ska samhällsbygget finansieras och genomföras på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt?

Sveriges befolkning växer och koncentreras till storstadsregionerna. Det ställer höga krav på god samhällsplanering. En fungerande bostadsmarknad och effektiva investeringar i transportinfrastruktur och samhällsservice är viktiga för att säkerställa konkurrenskraft och god livsmiljö, inte bara i städerna utan i hela landet. Samtidigt måste målkonflikter mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet hanteras. För att bidra med ny kunskap om dessa frågor startar SNS det treåriga forskningsprojektet Hållbar samhällsbyggnad.

Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen, är ordförande för projektets referensgrupp.

– Jag tror att det är viktigt för framtiden att vi skapar en hållbar infrastruktur i bred bemärkelse. Det bidrar till att skapa ett hållbart samhälle och en positiv ekonomisk och social utveckling, vilket är viktigt för Sverige. Därför känns det väldigt bra och spännande att SNS nu lyfter dessa frågor, säger Kerstin Gillsbro.

Projektets frågeställningar kommer att belysas i ett tiotal rapporter av svenska och internationella forskare. Redan i år lanseras en rapport om hyresmarknaden för bostäder, en om transportsektorns möjligheter till utsläppsminskningar och en om sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och ekonomisk tillväxt. Dessutom kommer Harvardprofessorn Edward Glaeser ut med en rapport om hur stora datamängder och maskininlärning kan användas i stadsplanering senare i höst.

– De forskare och den referensgrupp som vi har knutit till projektet besitter alla stor expertis och erfarenhet. Vi är därför väldigt glada över att kunna föra samman dessa aktörer för att gemensamt ta fram ny kunskap om hur vi bygger ett så bra samhälle som möjligt, säger David Sundström, forskningsledare på SNS.

Projektets referensgrupp

Jessica Andersson, avdelningschef för regionplaneavdelningen vid Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm
Ulf Bengtsson, direktör, Kommuninvest
Mårten Bergman, ansvarig för infrastruktur, Svenskt Näringsliv
Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio
Axel Brändström, Chief Investment Officer, Skandia Investment Management
Carl Bäckstrand, vice vd, White arkitekter
Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet, Ramboll
Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen
Alf Larsen, ansvarig för strategi och affärsutveckling, E.ON.
Erik Larsson, projekteringsledare, JM
Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Stefan Nerpin, Senior Vice President, Marketing, Communications & Public Affairs, Volvo Bussar
Ola Nordlander, Infrastrukturdepartementet
Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier
Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson
Mari Sparr, forskningsansvarig, Länsförsäkringars forskningsfond
Bo Söderberg, analyschef, Boverket
Andreas Totschnig, enhetschef strategisk stadsutveckling, Nacka kommun
Daniella Waldfogel, företräder Newsec
Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna
Anna Wildt-Persson, strateg, Trafikverket

Robert Erikson, professor i sociologi vid Stockholms universitet, deltar som representant för SNS Vetenskapliga råd.

Läs mer om projektet.

Kontakt

David Sundström, forskningsledare, SNS, 070-791 21 72, david.sundstrom@sns.se
Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS, 072-251 57 98, gustav.peldan@sns.se
Caroline Raxell, pressansvarig, SNS, 070-382 20 95, caroline.raxell@sns.se