SNS startar nytt forskningsprojekt om vård och omsorg

Vilka ska arbeta inom framtidens vård och omsorg? Och vilken roll kan ny teknik spela? Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och förändrade krav ökar efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. Samtidigt finns redan betydande rekryteringsbehov. För att bidra med kunskap och underlag till lösningar startar SNS forskningsprojektet ”Vård och omsorg i det 21:a århundradet”.

Projektet startar i januari 2018 och kommer att pågå i tre år. Syftet är att ta fram ny kunskap om hur kompetens¬försörjningen kan säkras och hur teknikutvecklingen kan bidra till att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar.

– Just nu för vi en dialog med forskare och experter verksamma inom vård- och omsorgssektorn om var fokus ska ligga för att projektet ska bli så relevant som möjligt. Grundfrågorna tror vi att vi har identifierat, men det är viktigt att vi gemensamt med det offentliga, näringslivet och akademin hittar de mer specifika frågorna att angripa, säger Evelina Björkegren, forskningsledare vid SNS, som ansvarar för projektet.

SNS söker nu aktörer som vill engagera sig i forskningsprojektet genom att medverka i projektets referensgrupp och bidra med finansiellt stöd. Referensgruppen bildas under 2017.

SNS i Almedalen: Vård och omsorg i det 21:a århundradet
För att få input till projektet arrangerar SNS ett seminarium i Almedalen. Bland talarna: Andes Anell, professor i företagsekonomi, Lunds universitet, Anna Nergårdh, regeringens särskilde utredare i arbetet med en strukturreform av svensk hälso- och sjukvård, och Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Söndagen den 2 juli, 14:00–15:15 på Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby.