SNS stora skattekonferens. Panel 3: Företagsbeskattning

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Medverkande

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet
Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid IFAU
Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige
Daniel Bruhn, skattechef på Investor
Gabriel Urwitz, grundare av och styrelseordförande för Segulah
Anna Vikström (S), ledamot i skatteutskottet